Kornaś, T. (2020). Genezja – modlitwa i pełnosłowie. Pamiętnik Teatralny, 69(2), 49–71. https://doi.org/10.36744/pt.30