Kornaś, Tadeusz. 2020. „Genezja – Modlitwa I pełnosłowie”. Pamiętnik Teatralny 69 (2):49-71. https://doi.org/10.36744/pt.30.