Stępniak, Grzegorz. 2021. „Trzydzieści Ton Polskiej, Polskiej Literatury Queerowej”. Pamiętnik Teatralny 70 (3), 203-12. https://doi.org/10.36744/pt.812.