Kornaś, T. (2020) „Genezja – modlitwa i pełnosłowie”, Pamiętnik Teatralny, 69(2), s. 49–71. doi: 10.36744/pt.30.