Kornaś, T. „Genezja – Modlitwa I pełnosłowie”. Pamiętnik Teatralny, t. 69, nr 2, sierpień 2020, s. 49-71, doi:10.36744/pt.30.