Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja).

Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej. Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0. (Zeszyty od 2018/1 do 2022/3 dostępne są na podstawie licencji CC BY-NC-ND 4.0.)

ISSN: 0027-5344 (Print) ISSN: 2720-7021 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

„Muzyka” 2023 nr 2 w przygotowaniu

2023-05-16

Zeszyt 2023/2 zawierać będzie teksty poświęcone historii muzyki XVIII-XX wieku. Autorzy: Raphaela Beroun, Irena Bieńkowska, Jakub Chachulski, Magdalena Dziadek, Tomasz Fatalski, Dominika Grabiec, Iwona Lindstedt, Anna Matuszewska, Michał Piekarski, Marina Toffetti, Małgorzata Woźna-Stankiewicz. Zeszyt ukaże się pod koniec czerwca 2023.

„Muzyka” 2023 nr 1 opublikowana

2023-03-28

Zeszyt 2023/1 zawiera studia poświęcone źródłom muzycznym od XIII do początku XVII wieku (spis treści). Autorzy: Irina Chachulska, Monika Jakubek-Raczkowska, Ryszard Lubieniecki, Marcin Szelest, Kamil Watkowski, Ryszard J. Wieczorek, Piotr Ziółkowski, Elżbieta Zwolińska. Wersję papierową zeszytu można nabyć w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com. Wersja online dostępna jest tutaj.

Zaproszenie do nadsyłania książek do recenzji

2022-01-06

Zapraszamy wszystkie wydawnictwa publikujące prace muzykologiczne (monografie autorskie i zbiorowe, edycje krytyczne) do nadsyłania na adres redakcji swoich publikacji. Najbardziej interesujące z nich zostaną poddane recenzji na łamach czasopisma. Wszystkie otrzymane prace odnotowywane są w dziale „Publikacje nadesłane” wraz z krótką notą o ich zawartości. • ICI Journals Master List
 • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Scilit
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona
 • List of Open-Access Music Journals

MEiN
100 punktów