Kwartalnik „Biuletyn Historii Sztuki” jest najstarszym ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Powstał w 1932 roku jako periodyk Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu II wojny światowej jego wydawcą został Państwowy Instytut Sztuki (późniejszy Instytut Sztuki PAN). Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” prezentują rozmaitą metodologię, zawsze jednak dotyczą istotnych zagadnień z dziejów sztuki polskiej i obcej, od czasów średniowiecza po współczesność. Kwartalnik zamieszcza recenzje ważnych wystaw i publikacji, omówienia konferencji naukowych, a także wspomnienia poświęcone zasłużonym historykom sztuki. Artykuły są publikowane w języku polskim oraz w języku angielskim. Teksty w języku polskim opatrzone są obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację w „Biuletynie Historii Sztuki” przyznaje się 100 punktów. Wszystkie teksty publikujemy w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. (Od numeru 1/2019 do 4/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0). Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma ukazuje się w postaci papierowej (ISSN: 0006-3967).

ISSN: 0006-3967 (Print) ISSN: 2719-4612 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • Biblioteka Nauki
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • EBSCO
  • ICI World of Journals (Index Copernicus)
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Universitätsbibliothek Heidelberg

MEiN
100 punktów