RECENZENCI


Lista recenzentów

Jakub Adamski, Uniwersytet Warszawski (PL)

Mikołaj Baliszewski, Zamek Królewski w Warszawie (PL)

Grażyna Bastek, Muzeum Narodowe w Warszawie (PL)

Tadeusz Bernatowicz, Uniwersytet Łódzki (PL)

Andrzej Betlej, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków (PL)

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Patrick Conner, Martyn Gregory Gallery, London (GB)

Marek Czapelski, Uniwersytet Warszawski (PL)

Stanisław Czekalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Michał Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Krzysztof Gombin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)

Jerzy Gorzelik, Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL)

Makary Górzyński, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (PL)

Mateusz Grzęda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

Valentine Henderiks, Université Libre de Bruxelles (BE)

Dobrosława Horzela, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

Paweł Ignaczak, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa (PL)

Jarosław Jarzewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Tadeusz Jurkowlaniec, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Piotr Juszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Romuald Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski (PL)

Justyna Kiliańczyk-Zięba, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

Piotr Korduba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Jerzy K. Kos, Uniwersytet Wrocławski (PL)

Siergiej Kravcov, The Hebrew University of Jerusalem (IL)

Mirosław Kruk, Uniwersytet Gdański (PL)

Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)

Beata Lejman, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (PL)

Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Iwona Luba, Uniwersytet Warszawski (PL)

Rafał Makała, Uniwersytet Gdański (PL)

Marek Maksymczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Ewa Manikowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Wojciech Marcinkowski, Muzeum Narodowe w Krakowie (PL)

Ryszard Mączyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

Michał Mencfel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Zbigniew Michalczyk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszawski (PL)

Michał Myśliński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Kraków (PL)

Rafał Nestorow, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Janusz Nowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Piotr Oczko, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

Anna Oleńska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Hanna Osiecka-Samsonowicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Aistė Paliušytė, Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, Wilno (LT)

Włodzimierz Pessel, Uniwersytet Warszawski (PL)

Renata Piątkowska, Muzeum POLIN (PL)

Andrzej Pieńkos, Uniwersytet Warszawski (PL)

Jakub Pokora, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Rafał Quirini-Popławski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

Grażyna Regulska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Grażyna Ruszczyk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Joanna Sikorska, Muzeum Narodowe w Warszawie (PL)

Agnieszka Skrodzka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

Anna Sobecka, Uniwersytet Gdański (PL)

Adam Soćko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki (PL)

Anna Straszewska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Przemysław Strożek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Jolanta Talbierska, Gabinet Rycin BUW, Warszawa (PL)

Tomasz Torbus, Uniwersytet Gdański (PL)

Jacek Tylicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

Marek Walczak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

Michał Wardzyński, Uniwersytet Warszawski (PL)

Cezary Wąs, Uniwersytet Wrocławski (PL)

Andrzej Woziński, Uniwersytet Gdański (PL)

Michał F. Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

Tadeusz Zadrożny, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Marcin Zgliński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

Antoni Ziemba, Uniwersytet Warszawski (PL)

Marek Zgórniak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)