Tom 316 Nr 1-2 (2017): Konteksty rzeczywistości – rzeczywistość w „Kontekstach”