„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej. Pismo przeznaczone jest dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych współczesną humanistyką. Mimo wysokiego poziomu jest dostępne dla szerokiego grona czytelników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania - chcemy przybliżać najwybitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce, tropić obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury współczesnej, ukazywać i przybliżać źródła oraz tradycje zjawisk znanych i nurtujących współczesne społeczności. (więcej)

„Konteksty” są czasopismem recenzowanym, indeksowanym na międzynarodowych listach czasopism naukowych i w najważniejszych wykazach bibliograficznych: PBN, Pol-index, BazHum, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, od wielu lat są też obecne w prestiżowej międzynarodowej bazie publikacji recenzowanych SCOPUS.

Za publikację w „Kontekstach” przyznaje się 100 punktów.

Wersją referencyjną czasopisma jest wydanie w formie papierowej (ISSN: 1230–6142).

Autorów i Czytelników zapraszamy na stronę naszego czasopisma: www.konteksty.pl oraz do kontaktu pod adresem konteksty@ispan.pl

Numery "Kontekstów" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL), a wybrane – w wolnym dostępie w zakładce 'Archiwum' na tej stronie.

ISSN: 1230-6142 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • Katalog Czasopism Kulturalnych
  • Scopus (do 2019)
  • Anthropological Index Online
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
2018: 82,46