BIBLIOGRAFIE


BIBLIOGRAFIE ZAWARTOŚCI PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO:

Maria Krystyna Maciejewska, oprac., Pamiętnik Teatralny: Bibliografia zawartości 1952-1972, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Maria Krystyna Maciejewska i Kazimierz Andrzej Wysiński, oprac. "Pamiętnik Teatralny: Bibliografia zawartości 1973-1982". Pamiętnik Teatralny 32, z. 4 (1983): 519-621, https://doi.org/10.36744/pt.2484.

Urszula Rudzka, oprac., Pamiętnik Teatralny: Bibliografia zawartości 1983-1994, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1998.

BIBLIOGRAFIE TEMATYCZNE:

Hanna Raszewska-Kursa, oprac., Bibliografia zagdanień tańca poruszanych w "Pamiętniku Teatralnym" w latach 1952-2021