„Pamiętnik Teatralny” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą polską tradycją i kulturą teatralną, otwarty jest jednak także na inne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne dyskusje. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. W gronie autorów są zarówno doświadczeni, jak i debiutujący badacze, a wszystkie teksty zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy artykuły również w języku angielskim, a wszystkie teksty publikowane są w otwartym dostępie (CC BY-NC-ND 4.0).

 

 

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Biografie artystów scenicznych w nowych perspektywach – blok tematyczny pod redakcją gościnną Beth Holmgren (Duke University)

2021-06-11

Biografia to jeden z najmniej zbadanych i najsłabiej opracowanych teoretycznie gatunków w kanonie literackim. Biografie artystów scenicznych najczęściej są szablonowe i dwubiegunowe: powtarzają przesadne zachwyty krytyków na temat występów gwiazdy i opisują skandale z życia prywatnego. Zapraszamy do refleksji nad innymi, bardziej analitycznymi i kontekstualnymi, ale wciąż angażującymi metodami pisania biografii aktorskich. Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub angielskim (3000 znaków; do abstraktu można też dołączyć zarys bibliografii) do 10 września 2021 na adres: pamietnik.teatralny@gmail.com. Pełne teksty (25000–40000 znaków) zgłaszać należy przez stronę internetową do 30 grudnia 2021. [więcej informacji]

Negocjowanie granic

2021-06-10

W teatrze i widowiskach od wieków problematyzowane są szeroko rozumiane granice: kulturowe i językowe, społeczne, klasowe i genderowe, estetyczne i etyczne. Praktyki teatralne i performatywne służyły akcentowaniu, utrwalaniu i uszczelnianiu różnie pojmowanych granic albo ich kwestionowaniu, przesuwaniu czy demontażowi. Zapraszamy do krytycznej refleksji nad historycznymi i współczesnymi zjawiskami w dziedzinie teatru, widowisk i performansu, w których kategoria granicy odgrywa istotną rolę. Prosimy o nadsyłanie abstraktów (1500–2500 znaków; do abstraktu można też dołączyć zarys bibliografii) do 10 sierpnia 2021 na adres: pamietnik.teatralny@gmail.com. Pełne teksty (25000–40000 znaków) zgłaszać należy przez stronę internetową do 30 listopada 2021. [więcej informacji]

Nowa forma naboru tekstów do bloków tematycznych

2021-06-10

Niezmiennie zapraszamy do zgłaszania artykułów pasujących do profilu naukowego „Pamiętnika Teatralnego” przez cały rok.
Wprowadzamy natomiast dwuetapową formę naboru tekstów do bloków tematycznych. Ogłaszając temat, prosić będziemy o nadsyłanie abstraktów. Na ich podstawie zaprosimy część autorów i autorek do przygotowania artykułów, które następnie zostaną poddane standardowej procedurze recenzyjnej (wstępnej ocenie kolegium redakcyjnego i podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej). 
Zapraszamy też do współpracy badaczy, którzy chcieliby przygotować autorskie bloki tematyczne. Pierwsze bloki redaktorów gościnnych pojawią się w „Pamiętniku Teatralnym” już w 2021 roku.  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • WorldCat
  • Pol-Index

MNISW
40 punktów

Index Copernicus
94.46