Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
  • Tekst został zapisany w formacie doc. lub docx.
  • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
  • Wpisano afiliację oraz numer ORCID.
  • Ilustracje są załączone w osobnych, opisanych plikach. Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
  • Autor przygotował streszczenie, słowa-klucze, bibliografię (w formacie Chicago 17th edition, z numerami DOI, jeśli to możliwe) oraz biogram. Wpisanie ich w odpowiednie pola będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu.
  • Autor udziela redakcji niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu.


„Pamiętnik Teatralny” przyjmuje jedynie teksty oryginalne, niepublikowane, niezłożone do druku w innych wydawnictwach (wymagane oświadczenie autora), o objętości 20000-40000 znaków (recenzja naukowa ca. 25000 znaków). Nabór odbywa się w trybie ciągłym, można zgłaszać artykuły w języku polskim lub angielskim do trzech działów: “Rozprawy i artykuły” (recenzowany i indeksowany; tu przyjmujemy również teksty do bloków tematycznych), “Prezentacje” (recenzowany i indeksowany; tu przyjmujemy artykuły przeglądowe i recenzyjne), “Wspomnienia” (recenzowany wewnętrznie, indeksowany). Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnej ślepej recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w tekstach.

Zasady formatowania tekstu, przypisów oraz bibliografii znajdą Państwo TUTAJ