BIBLIOGRAFIE


Hanna Raszewska-Kursa, oprac., Bibliografia zagdanień tańca poruszanych w "Pamiętniku Teatralnym" w latach 1952-2021.