Przyjmujemy w trybie ciągłym zgłoszenia tekstów mieszczących się w profilu pisma, o objętości 20 000-40 000 znaków, napisanych w języku polskim lub angielskim. Zapraszamy też do nadsyłania artykułów recenzyjnych na temat ważnych książek teatrologicznych wydanych w ostatnich latach w Polsce i za granicą. Przyjmujemy również abstrakty do zapowiadanych z wyprzedzeniem bloków tematycznych.

Tradycyjne, papierowe wersje zeszytów "Pamiętnika Teatralnego" można kupić w księgarni IS PAN przy ul. Długiej 28 w Warszawie, w księgarni Prospero i w salonach empik w całej Polsce.

 

Bibliografie zawartości "Pamiętnika Teatralnego"

2023-12-23

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniliśmy online bibliografie zawartości "Pamiętnika Teatralnego" za lata 1952–1994. Zapraszamy do ich przeglądania: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/bibliogr

CFP: Kultury odbioru: Epistemiczne aspekty i perspektywy

2023-10-19

Redaktor gościnny: Torsten Jost

Pamiętnik Teatralny, dwujęzyczny polsko-angielski kwartalnik naukowy wydawany przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń artykułów do bloku tematycznego poświęconego odbiorowi sztuk performatywnych jako historycznie i kulturowo usytuowanej oraz materialnie ugruntowanej praktyce (re)produkowania i upowszechniania wiedzy.

CFP: PRZEKŁADY: DRAMAT I TEATR pod redakcją gościnną Zofii Ziemann i Pauliny Kwaśniewskiej-Urban

2023-06-24

Kwestia przekładu i recepcji zagranicznego dramatu w polskiej kulturze teatralnej pojawiała się na łamach „Pamiętnika Teatralnego” niejednokrotnie, nie sposób przecież mówić o rozwoju dramatu i teatru w Polsce, o ich dialogu z tradycjami teatru europejskiego (i nie tylko), nie uwzględniając roli tłumaczeń oraz tłumaczek i tłumaczy. W 2024 roku zamierzamy poświęcić przekładom i ich historiom odrębny zeszyt. Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów porównawczo-analitycznych, badających zmiany, jakim podlegał tekst oryginału, oraz sytuujących wybrane przekłady w szerokich kontekstach: literackim i kulturowym, ale też historycznym, socjologicznym, politycznym, ekonomicznym czy prawnym. Szczegóły zaproszenia - TUTAJ

Rozprawy i artykuły albo Według ciebie

2023-03-06

„Pamiętnik Teatralny” nie zamawia artykułów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wiele zjawisk, wydarzeń artystycznych i koncepcji teoretycznych znika z badawczej świadomości i nie zapisuje się w ponadpokoleniowej pamięci, jeśli nie znajdzie się osoba, która skupi na nich swoją uwagę. Z kolei dawne dzieła wydają się niekiedy skostniałe i przebrzmiałe, dopóki nie znajdzie się osoba, która spojrzy na nie w nowym świetle. Zapraszamy do zgłaszania artykułów na interesujące badawczo tematy, które nie zmieściły się w żadnym CFP.  Sekcja „Rozprawy i artykuły” to idealne miejsce do rozwijania tych tematów. 

KIEDY: nabór otwarty  JAK: przez naszą stronę internetową

Historie i teorie teatru: Powroty

2023-02-19

W 2022 roku z okazji siedemdziesięciolecia „Pamiętnika Teatralnego” zaprosiliśmy autorki i autorów do refleksji nad tradycją, dziedzictwem i inspiracyjnym potencjałem polskich badań teatralnych. Zaczęliśmy umieszczać w naszym portalu elektroniczne wersje archiwalnych artykułów z kwartalnika. Otworzyliśmy też nowy stały dział "Historie i teorie teatru: Powroty", w którym ukazują się artykuły nawiązujące do dawniejszych prac mieszczących się w różnych nurtach badań nad sztukami performatywnymi. Zapraszamy do nadsyłania kolejnych artykułów podejmujących dialog z tekstami, które niegdyś nadawały ton badaniom nad teatrem, tańcem, widowiskami i performansem.

"Pamiętnik Teatralny" w bazie SCOPUS

2022-09-10

Z przyjemnością informujemy, że 3 września 2022 „Pamiętnik Teatralny” uzyskał pozytywną ocenę Scopus Content Selection & Advisory Board, co oznacza, że nasz kwartalnik będzie indeksowany w bazie SCOPUS.