Zespół redakcyjnyRedaktorka naczelna:
dr hab. Ewa Partyga, Instytut Sztuki PAN 
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-7929-2875
ewa.partyga@ispan.pl, pamietnik.teatralny@gmail.com

Sekretarz redakcji:
dr Anna Chojnacka, Instytut Sztuki PAN
anna.chojnacka@ispan.pl, pamietnik.teatralny@gmail.com

Redaktorzy naukowi:
dr Emilia Olechnowicz, Instytut Sztuki PAN
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-4874-3471
emilia.olechnowicz@ispan.pl, pamietnik.teatralny@gmail.com
dr Daniel W. Pratt, PhD, McGill University, Department of Languages, Literatures, and Cultures
daniel.pratt@mcgill.ca
dr Stanisław Godlewski, Instytut Sztuki PAN
stanislaw.godlewski@ispan.pl, pamietnik.teatralny@gmail.com
dr Zofia Ziemann, Uniwerstytet Jagielloński, Kraków
zofia.ziemann@uj.edu.pl

Współpraca redakcyjna: Alasdair Cullen, Uniwersytet Warszawski
Redakcja techniczna: Katarzyna Płońska, Studio Perfectsoft

Rada naukowo-redakcyjna

prof. dr hab. Janusz Degler, Uniwersytet Wrocławski (prof. emerit.) (PL)
prof. Maiia Harbuziuk, Львівський національний університет імені Івана Франка (UKR)
prof. Beth Holmgren, Duke University, Trinity College of Arts & Sciences (USA)
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski (PL)
prof. dr hab. Jarosław Komorowski, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. dr hab. Edward Krasiński, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. dr hab. Lidia Kuchtówna, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. Bojana Kunst, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Justus-Liebig University Giessen (DE)
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (PL)
prof. dr hab. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (prof. emerit.) (FR)
prof. dr hab. Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński (prof. emerit.) (PL)
prof. Jane Milling, University of Exeter (GB)
prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (prof. emerit.) (PL)
prof. dr hab. Lech Sokół, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. Meike Wagner, Stockholm University (SE)

 

Rola zespołu redakcyjnego

Redakcja odpowiada za merytoryczną koncepcję czasopisma i ocenia wszystkie zgłoszone teksty, biorąc pod uwagę ich walory naukowe oraz zgodność z wymogami i profilem czasopisma. 
Redakcja dobiera merytorycznie recenzentów i przesyła im zanonimizowane teksty do oceny.
Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne. Jeśli tekst wymaga dalszej pracy autora, redakcja przesyła mu go wraz z zanonimizowanymi uwagami recenzentów i redaktorów oraz z sugestiami zmian.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.
Redakcja odpowiada za przygotowanie tekstu do składu i do druku (redakcja merytoryczna i techniczna, korekty).
Redakcja stara się przyczynić do ożywienia merytorycznych debat na temat historii i teorii teatru, dramatu i widowisk, dlatego zwraca się niekiedy indywidualnie do autorów z propozycją przygotowania recenzji naukowych książek.

 

Rola rady naukowo-redakcyjnej

Rada pełni rolę konsultacyjną w kształtowaniu koncepcji merytorycznej kwartalnika.
Członkowie rady na prośbę redakcji opiniują nadesłane teksty niezależnie od recenzentów.