RECENZENCI

 

Recenzenci z lat 2018-2019:

dr Anna R. Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Robert Cieślak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr Jarosław Cymerman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Artur Duda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska †, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Zbigniew Jędrychowski, Instytut Grotowskiego, Wrocław

prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. Michał Kobiałka, University of Minnesota, USA

prof. dr hab. Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

dr Grzegorz Kondrasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. IBL PAN dr hab. Jacek Kopciński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Dariusz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki, Łódź

prof. UZ dr hab. Barbara Literska, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Justyna Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

dr Maria Makaruk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr Michał Mizera, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

dr Paweł Stangret, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Wanda Świątkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Agnieszka Wanicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. AT dr hab. Halina Waszkiel, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

prof. KUL dr hab. Witold Wołowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

dr Agnieszka Wójtowicz, Uniwersytet Opolski

dr Mateusz Żurawski, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza