Kontakt

"Pamiętnik Teatralny"
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
00-238 Warszawa
ul. Długa 28

Dyżury redakcji: poniedziałki, wtorki i środy 10.00-14.30
Editorial office works on Mondays, Tuesdays and Wednesdays, 10.30 A.M to 2.30 P.M.

Główna osoba do kontaktu

Pamiętnik Teatralny
(wszyscy redaktorzy korzystają z redakcyjnego adresu mailowego)
(+48) 22 50 48 242

Wsparcie techniczne