Kontakt

REDAKCJA / EDITORIAL OFFICE:
"Pamiętnik Teatralny"
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Art, Polish Academy of Sciences
ul. Długa 28, 00-238 Warszawa, Poland
tel. (+48) 22 50 48 242; e-mail: pamietnik.teatralny@gmail.com
(W związku z pandemią Covid-19 prosimy o kontakt mailowy / Due the Covid-19 pandemic, please contact us by email)

Editor-in-Chief: Ewa Partyga, e-mail: ewa.partyga@ispan.pl
Managing Editor: Anna Chojnacka, e-mail: anna.chojnacka@ispan.pl

WYDAWCA / PUBLISHER:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Art, Polish Academy of Sciences
ul. Długa 26/28; skr. poczt. 994; 00-950 Warszawa, Poland
tel. (+48) 22 50 58 274, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl

Główna osoba do kontaktu

Pamiętnik Teatralny
(wszyscy redaktorzy korzystają z redakcyjnego adresu mailowego)
(+48) 22 50 48 242

Wsparcie techniczne