ZASADY OTWARTEGO DOSTĘPU

„Pamiętnik Teatralny” jest wydawany w formule otwartego dostępu, na licencji CC BY-NC-ND 4.0, a autorzy zachowują pełne prawa autorskie. Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorów. Każdy artykuł jest rejestrowany w systemie DOI (Crossref), prosimy, by autorzy posługiwali się numerem DOI, archiwizując opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych i w repozytoriach. 

Wszystkie publikowane treści dostępne są nieodpłatnie, bez opóźnienia, dostęp nie wymaga od czytelników rejestracji. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem zachowania informacji licencyjnej i wskazania autorów jako właścicieli praw do tekstu.

Platforma Open Journal Systems, w ramach której „Pamiętnik Teatralny” przygotowuje, publikuje i archiwizuje treści, powstała w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, finansowanego ze środków programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 112/WCN/2019/1 z dnia 12.06.2019.