PRAWA AUTORSKIE I AUTOARCHIWIZACJA


PRAWA AUTORSKIE

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0. Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.

Archiwalne teksty publikowane w "Pamiętniku Teatralnyn", które zdigitalizowaliśmy po roku 2022 udostępnione zostają na niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0).

AUTOARCHIWIZACJA

Zachęcamy autorki i autorów, by archiwizowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w profilu czasopisma w bazie Sherpa Romeo.