O czasopiśmie


PROFIL NAUKOWY „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO"

„Pamiętnik Teatralny” to dwujęzyczne, polsko-angielskie recenzowane czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik, zgodnie ze swoją tradycją, podejmuje tematy związane z szeroko rozumianą polską kulturą teatralną, a zarazem otwarty jest na inne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Publikuje także teksty prezentujące badania nad innymi kulturami performatywnymi i teatralnymi i systematycznie poszerza spektrum podejmowanych tematów, by zainteresować zarówno polskich, jak i międzynarodowych czytelników.

Międzynarodowy zespół redakcyjny stara się wspierać rozwój badań naukowych nad teatrem, performansem i widowiskami poprzez politykę wydawniczą promującą inkluzywną, merytoryczną i etyczną debatę akademicką opartą na rzetelnych publikacjach naukowych o jak najwyższej jakości. Nasze zasady etyki publikacyjnej oparte są na wytycznych COPE.

Artykuły naukowe napisane w języku polskim lub angielskim i mieszące się w profilu naukowym pisma można zgłaszać do trzech działów: „Rozprawy i artykuły” (recenzowany w trybie podwójnie ślepym, obejmujący oryginalne artykuły naukowe), „Prezentacje” (obejmujący recenzowane w trybie podwójnie ślepym artykuły przeglądowe oraz problemowe recenzje ważnych książek teatrologicznych, a także krótsze recenzje, które są oceniane wewnętrznie), „Wspomnienia” (recenzowany wewnętrznie). Oryginalne prace naukowe prezentowane są również w blokach tematycznych, których tematy ogłaszamy z wyprzedzeniem. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są też artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł, które mogą stanowić podstawę dalszych badań.

Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy teatru, dramatu, widowisk i performansu z różnych środowisk akademickich i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. „Pamiętnik Teatralny” czytają badaczki i badacze oraz studentki i studenci teatrologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa czy teorii tańca / choreologii, a także osoby zainteresowane teatrem i jego historią.

FORMA WYDAWNICZA I CZĘSTOTLIWOŚĆ
„Pamiętnik Teatralny" ukazuje się raz na kwartał.  Od roku 2020 podstawową (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (ISSN: 2658-2899). Wszystkie zeszyty ukazują się także w wersji drukowanej (ISSN: 0031-0522). Wybrane artykuły przygotowane do publikacji online i do druku w kolejnych zeszytach udostępniamy wcześniej w formie „ahaed of print”. Wszystkie artykuły i zeszyty dostępne są w formie elektronicznej w całości i bez żadnej zwłoki w całkowicie otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. (Od zeszytu 1/2018 do 3/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0). 

OPŁATY
W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w debacie akademickiej nie pobieramy od autorek i autorów żadnych opłat.

FINANSOWANIE I WSPARCIE ORGANIZACYJNE
Pamiętnik Teatralny jest wydawany, finansowany i wspierany organizacyjnie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze stowarzyszeniem Liber Pro Arte. Kwartalnik jest też dofinansowywany z grantów i programów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje o wszelkich formach dodatkowego finansowania są umieszczane na stronie internetowej. Czasopismo nie publikuje reklam ani żadnych innych płatnych treści.

ARCHIWIZACJA
Długoterminowe zachowanie dostępu do Pamiętnika Teatralnego zapewnione jest dzięki archiwizacji w POLONIE (bibliotece cyfrowej stworzonej przez Bibliotekę Narodową, służącej nieodpłatnemu udostępnianiu w formie cyfrowej zasobów Biblioteki Narodowej i innych instytucji). Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne w POLONIE także w przypadku, gdyby czasopismo przestało się ukazywać.

HISTORIA „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO"

„Pamiętnik Teatralny” został założony przez Leona Schillera w 1952 roku. Od początku istnienia wydawany jest nieprzerwanie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pierwszym redaktorem naczelnym był Leon Schiller, po nim redakcją kierowali: Irena Schillerowa (1954-1955), Bohdan Korzeniewski i Zbigniew Raszewski (1956-1992), Edward Krasiński (1993-2014), Jarosław Komorowski (2015-2019).  więcej