ZASADY OTWARTEGO DOSTĘPU


Otwarty dostęp to jeden z najważniejszych aspektów naszej polityki redakcyjnej i etyki publikacji. Stosujemy zasady otwartego dostępu określone w BOAI.

„Pamiętnik Teatralny” jest wydawany w formule pełnego otwartego dostępu, na licencji CC BY 4.0, a autorzy zachowują pełne prawa autorskie (prawa autorskie i autoarchiwizacja). Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorki i autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorek i autorów. Każdy artykuł jest rejestrowany w systemie DOI (Crossref). Prosimy, by autorki i autorzy posługiwali się numerem DOI, archiwizując opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych i w repozytoriach. 

Wszystkie publikowane treści dostępne są nieodpłatnie, bez opóźnienia, dostęp nie wymaga rejestracji. Można kopiować, rozpowszechniać i adaptować treści pod warunkiem oznaczenia autorstwa (tzn. podania imion i nazwisk twórców treści i innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informacji prawnoautorskiej, informacji licencyjnej, noty o wyłączeniu odpowiedzialności oraz linku do treści) oraz wskazania, czy materiał został zmodyfikowany, i zachowania opisów wcześniejszych zmian, jeśli miały miejce. Nie można stosować żadnych dodatkowych ograniczeń. 

Platforma Open Journal Systems, w ramach której „Pamiętnik Teatralny” przygotowuje, publikuje i archiwizuje treści, powstała w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, finansowanego ze środków programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 112/WCN/2019/1 z dnia 12.06.2019.