„Kwartalnik Filmowy” to naukowe czasopismo filmoznawcze wydawane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych periodyków wśród polskich czasopism o tematyce kulturalnej. Zajmuje się historią i teorią filmu, sztuk audiowizualnych i mediów, a także prezentuje ważne zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie oraz zagadnienia poszerzające wiedzę na temat interdyscyplinarnych i międzykulturowych aspektów sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. „Kwartalnik Filmowy” przeznaczony jest dla pracowników naukowych, studentów uniwersyteckich wydziałów humanistycznych i szkół artystycznych, dla szeroko pojętego środowiska filmowego oraz dla wyrobionych kinomanów. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim. Artykuły podlegają podwójnie ślepej recenzji. Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację w "Kwartalniku Filmowym" przyznaje się 100 punktów.
Wszystkie artykuły publikujemy w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502).

ISSN: 0452-9502 (Print) ISSN: 2719-2725 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Sherpa Romeo
 • EBSCO (Film and Television Literature Index with Full Text)
 • ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities)
 • ProQuest
 • FIAF – International Index to Film Periodicals
 • CEEOL (The Central and Eastern European Online Library)
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Google Scholar
 • Biblioteka Nauki
 • BazHum
 • Index Copernicus – IC Journals Master List
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • WorldCat
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • ARIANTA

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
ICV 2022 = 98.91