Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorki i autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
  • Tekst został zapisany w formacie .doc, .docx lub .rtf.
  • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
  • Wpisano w odpowiednie pola afiliację oraz numer ORCID (prosimy nie umieszczać ich w pliku z artykułem).
  • Ilustracje wraz z podpisami znajdują się w osobnych plikach (w formatach .tiff, .jpg, .bmp lub .png, w rozdzielczości 300 DPI). Autor bądź autorka deklaruje, że zadbał(a) o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
  • Autor bądź autorka przygotował(a) streszczenie (polskie i angielskie do 1000 znaków), słowa-klucze (polskie i angielskie, odseparowane klawiszem „enter”; prosimy nie używać znaków interpunkcyjnych), bibliografię (w stylu APA, z numerami DOI, jeśli to możliwe, także jako osobny plik w formacie .doc, .docx lub .rtf.) oraz biogram (po polsku i angielsku). Wpisanie ich w odpowiednie pola (bibliografię należy dodatkowo załączyć jako plik) będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu (prosimy nie umieszczać ich w pliku z artykułem).
  • Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Wszystkie wytyczne dotyczące formatowania tekstów oraz stylu bibliograficznego APA są dostępne TUTAJ.