„Pamiętnik Teatralny” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru i dramatu. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą polską tradycją i kulturą teatralną, otwarty jest jednak także na europejskie konteksty studiów nad teatrem i dramatem oraz na interdyscyplinarne dyskusje. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji szczególne miejsce zajmują artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne i problemowe recenzje książek teatrologicznych. W gronie autorów są zarówno doświadczeni, jak i debiutujący badacze, a wszystkie teksty zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne rececenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy artykuły również w języku angielskim.

 

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Marzenia są piękniejsze

2020-09-11

"Niezrealizowane projekty teatralne" - to tytuł kolejnego planowanego bloku tematycznego. Zapraszamy do nadsyłania tekstów analizujących i interpretujących niedokończone projekty i niezrealizowane pomysły teatralne lub performatywne w różnych perspektywach metodologicznych – historii kontrfaktualnej, poetyki fragmentu, kategorii resztki i śladu, myśli słabej. Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2020.
Przyjmujemy także cały czas inne teksty oraz recenzje naukowe mieszczące się w profilu tematycznym pisma.  • Pol-Index
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journal Master List/ICI World of Journals
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • WorldCat

MNISW
40 punktów