„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy artykuły również w języku angielskim, a wszystkie artykuły publikujemy w całkowicie otwartym dostępie bez żadnej zwłoki na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Dziedzictwo polskiej teatrologii – kontynuacje/polemiki/konfrontacje

2022-05-02

Siedemdziesiąt lat temu, 15 lipca 1952, ukazał się pierwszy zeszyt „Pamiętnika Teatralnego”. Latem 2022 minie trzydzieści lat od śmierci legendarnych redaktorów kwartalnika i wybitnych historyków teatru: Bohdana Korzeniewskiego (1905–1992) i Zbigniewa Raszewskiego (1925–1992). Te rocznice to dobry moment, by rozpocząć kolejny etap refleksji nad tradycją i dziedzictwem polskich badań teatralnych i sprawdzić, do czego dziś one nas inspirują. 

Latem  zaczniemy umieszczać w naszym portalu elektroniczne wersje archiwalnych artykułów dawnych redaktorów „Pamiętnika Teatralnego”. Otwieramy też  nowy dział, w którym już w zeszycie 2022/2 pojawią się teksty nawiązujące do prac Zbigniewa Raszewskiego. Zapraszamy do nadsyłania kolejnych artykułów podejmujących dialog z tekstami, które niegdyś nadawały ton badaniom nad teatrem, widowiskami i performansem. (więcej)  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • WorldCat
  • Pol-Index

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
ICV 2020 = 100