„Pamiętnik Teatralny” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru i dramatu. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą polską tradycją i kulturą teatralną, otwarty jest jednak także na europejskie konteksty studiów nad teatrem i dramatem oraz na interdyscyplinarne dyskusje. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji szczególne miejsce zajmują artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne i problemowe recenzje książek teatrologicznych. W gronie autorów są zarówno doświadczeni, jak i debiutujący badacze, a wszystkie teksty zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne rececenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy artykuły również w języku angielskim.

 

ISSN: 0031-0522 (Print) ISSN: 2658-2899 (Online)


 
 

Zbliża się termin nadsyłania tekstów do bloku tematycznego "Teatr społeczny dawniej i dziś"

2020-07-12

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do szeroko zakrojonego bloku tematycznego "Teatr społeczny dawniej i dziś". Czekamy na artykuły analizujące historyczne i współczesne zjawiska teatralne w kontekstach edukacyjnych, terapeutycznych, politycznych etc. Prosimy o zgłaszanie gotowych tekstów do 30 sierpnia 2020, zachęcamy też do kontaktu z redakcją w przypadku jakichkolwiek pytań.

Przypominamy jednocześnie, że niezależnie od planowanych tematów przyjmujemy także inne artykuły i recenzje naukowe mieszczące się w profilu pisma.  • Pol-Index
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journal Master List/ICI World of Journals
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • WorldCat

MNISW
40 punktów