Janina Ludawska in memoriam (1921–2019)


Abstrakt

Autor wspomina Janinę Ludawską, polską badaczkę teatru o żydowskich korzeniach, która zmarła w 2019 w Sztokholmie. Znaczną część życia Ludawska spędziła w Szwecji. Tam znalazła schronienie podczas wojny, tam też studiowała chemię. Po wojnie w Warszawie zainteresowała się teatrem. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych studiowała w Moskwie, w GITIS, Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Po powrocie do Polski zajmowała się teatrem zawodowo. Gdy w 1968 antysemicka nagonka zmusiła ją do ponownego wyjazdu, zamieszkała z synem w Sztokholmie. Od 1970 pracowała w bibliotece i kontynuowała pracę naukową na Wydziale Teatrologii Uniwersytetu Sztokholmskiego. Zainteresowana szczególnie polską tradycją romantyczną, opublikowała antologię Poetisk politisk teater: om det polska romantiska dramat och dess sceniska traditioner. Obroniła także doktorat poświęcony trzem szwedzkim realizacjom Ślubu Grombrowicza. Dla Ludawskiej teatr, ze swoją historią, estetyką i funkcją społeczną, był instytucją współtworzącą fundamenty demokracji.


Słowa kluczowe

Janina Ludawska

Ludawska, J. (1954). O tradycjach Teatru im. Wachtangowa. Pamiętnik Teatralny, 1, 135–149.

Ludawska, J. (red., övers.). (1980). Poetisk politisk teater: om det polska romantiska dramat och dess sceniska traditioner. Stockholm: Akademilitteratur.

Ludawska, J. (2004). Gombrowicz oswojony. Pamiętnik Teatralny, 1–4, 270–281.

Ludawska, J. (1990). O recepcji twórczości Gombrowicza w Szwecji. Pamiętnik Teatralny, 3–4, 501–525.

Ludawska, J. (1991). Emellan oss: om de svenska uppsättningarna av Witold Gombrowicz Vigseln. Stockhom: Institutionen för Teater och Filmvetenskap.

Sauter, W. (red.). (1987). Teaterbilder: en vänbok till Janina Ludawska. Stockholm: Institutionen för teater och filmvetenskap.


Opublikowane : 2020-05-12


Sauter, W. (2020) „Janina Ludawska in memoriam (1921–2019)”, Pamiętnik Teatralny, 69(1), s. 187-192. doi: 10.36744/pt.146.

Willmar Sauter 
Stockholm University (prof. emeritus)  SzwecjaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym" i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w "Pamiętniku Teatralnym" należy wyraźnie to zaznaczyć.