W gabinecie i na Wyprawie: Moje wspomnienie o Zbigniewie Osińskim (1939–2018)

Tadeusz Kornaś


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1114-6393

Abstrakt

Tekst jest osobistym wspomnieniem o Zbigniewie Osińskim – naukowcu, uczestniku działań teatralnych, nauczycielu. Zbigniew Osiński studiował polonistykę, a potem uczęszczał na studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1957-1966). Pracował na UAM jako asystent, a potem adiunkt do 1970 roku. W Poznaniu po raz pierwszy zetknął się z teatrem Jerzego Grotowskiego, który stał się jego najważniejszym tematem badawczym na całe życie. Pierwsza książka Zbigniewa Osińskiego Teatr Dionizosa (1972) poświęcona była romantycznym kontekstom w polskim teatrze współczesnym.  Od 1970 roku Osiński związany był z Uniwersytetem Warszawskim. Jego rozprawa habilitacyjna została wydana pod tytułem Grotowski i jego Laboratorium (1980) i stanowi do tej pory podstawowe źródło na temat teatralnej działalności Jerzego Grotowskiego. Zbigniew Osiński w 1991 roku został mianowany profesorem UW, a w 2000 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 1989 roku opracował koncepcję i stał się dyrektorem Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, którym kierował do 2004 roku (później Ośrodek zostanie przekształcony w Instytut im. Jerzego Grotowskiego). Był autorem kilkunastu bardzo ważnych dla polskiej teatrologii książek, poświęconych m. in. Jerzemu Grotowskiemu, Teatrowi Reduta, Orientowi w kulturze polskiej, Irenie i Tadeuszowi Byrskim. Był także edytorem tekstów i pism, m.in. Jerzego Grotowskiego, Mieczysława Limanowskiego, Juliusza Osterwy, Wacława Radulskiego. We wspomnieniu – obok przywołania naukowego dorobku Zbigniewa Osińskiego – ukazane zostały też jego fascynacje badawcze: udział w działaniach parateatralnych Teatru Laboratorium i Wyprawach Ośrodka Badań Teatralnych Gardzienice.


Słowa kluczowe:

Zbigniew Osiński

Grotowski, J. (1989). Teksty z lat 1965–1969. Wrocław: Wiedza o Kulturze
  Google Scholar

Kornaś, T. (2009). Aniołom i światu widowisko. Kraków: Homini
  Google Scholar

Osiński, Z. (1982). Gardzienice. Praktykowanie humanistyki. W: `E. Dawidejt-Jastrzębska (red.). Sztuka otwarta Parateatr II. Wrocław: Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”
  Google Scholar

Osiński, Z. (1980). Grotowski i jego Laboratorium. Warszawa: PIW
  Google Scholar

Osiński, Z. (1993). Grotowski wytycza trasy. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok
  Google Scholar

Osiński, Z. (1998). Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
  Google Scholar

Osiński, Z. (2005). Nazywał nas bratnim teatrem: Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
  Google Scholar

Osiński, Z. (2001). Notatki z „Góry Płomienia”, lipiec 1977: Spisane po doświadczeniu. Pamiętnik Teatralny, 1–2, 201-214
  Google Scholar

Osiński, Z. (1999). Po szesnastu latach: Notatki z Wyprawy „Gardzienic”: 1–6 czerwca 1983. Didaskalia, 30, 68-71
  Google Scholar

Osiński, Z. (2003). Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
  Google Scholar

Osiński, Z. (2008). Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
  Google Scholar

Osiński, Z. (2013). Spotkania z Jerzym Grotowskim: notatki, listy, studium. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
  Google Scholar

Osiński, Z. (1997). Teatr "13 Rzędów" i Teatr Laboratorium "13 Rzędów" - Opole 1959-1964: kronika, bibliografia. Opole: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
  Google Scholar

Osiński, Z. (1972). Teatr Dionizosa: Romantyzm w polskim teatrze współczesnym. Kraków: Wydawnictwo Literackie
  Google Scholar

Osiński, Z. (1983). Uwagi o Gardzienicach. Dialog, 2, 141-144
  Google Scholar

Tyszka, J. (2003). Teatr Ósmego Dnia: pierwsze dziesięciolecie (1964–1973). Poznań: Wydawnictwo Kontekst
  Google Scholar

Ziółkowski, G. (2001). Ośrodek, czyli jak złapać pstrąga. Didaskalia, 43–44, 60–61. http://www.grotowski.net/performer/performer-10/osrodek-czyli-jak-zlapac-pstraga
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-20

Cited By / Share

Kornaś, T. (2018) „W gabinecie i na Wyprawie: Moje wspomnienie o Zbigniewie Osińskim (1939–2018)”, Pamiętnik Teatralny, 67(4), s. 161–174. doi: 10.36744/pt.269.

Autorzy

Tadeusz Kornaś 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0002-1114-6393

Statystyki

Abstract views: 220
PDF downloads: 228


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Tadeusz Kornaś

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.