Zespół teatralny jako mit: Wokół książki «Czy tylko Reduta?»

Paweł Płoski

pawel.ploski@e-at.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7608-2856

Abstrakt

Internetowa książka Czy tylko Reduta? Wspólnota – zespół – spółdzielnia twórcza – kolektyw w teatrze zbiera część referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w Spale (20–22 września 2019). Artykuł jest nie tyle jej recenzją, ile zapisem refleksji, które zrodziła lektura poszczególnych tekstów. Książka stanowi bowiem wielogłosową próbę opisania zespołowości i zespołu. Chociaż jest to podstawowe zjawisko życia teatralnego, dopiero w ostatnich latach stało się przedmiotem namysłu badaczy. Fenomen Reduty jest w publikacji punktem wyjścia do analiz i badań znacznie szerszych, obejmujących ogólne zasady funkcjonowania zespołów oraz studia przypadków teatrów polskich i zagranicznych. Autor artykułu komentuje przeprowadzone w książce analizy, opisując różne sposoby mitologizacji kategorii zespołowości.


Słowa kluczowe:

Reduta, Juliusz Osterwa, zespół teatralny, zespołowość

Bremgartner, M. (2009). Artist or Manager: Who Should Lead the Swiss City Theatres?. In H.van Maanen, A. Kotte, & A. Saro (eds.), Global Changes – Local Stages. How Theatre Functions in Smaller European Countries, Amsterdam: Brill – Rodopi. https://doi.org/10.1163/9789042026131_016
DOI: https://doi.org/10.1163/9789042026131_016   Google Scholar

Buchwald, D., & Legoń, J. (red.). (2020). Czy tylko Reduta? Wspólnota – zespół – spółdzielnia twórcza – kolektyw w teatrze. Warszawa: Encyklopedia Teatru Polskiego. http://www.encyklopediateatru.pl/ksiazka/774/czy-tylko-reduta-wspolnota-zespol-spoldzielnia-tworcza-kolektyw-w-teatrze
  Google Scholar

Fokin, W. (1992). Nauki Grotowskiego (B. Chojak, tłum.). Notatnik Teatralny, nr 4, 97-118.
  Google Scholar

Klaić, D. (2014). Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją (E. Kubikowska, tłum.)Warszawa: Instytut Teatralny in. Zbigniewa Raszewskiego
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-08-13

Cited By / Share

Płoski, P. (2020) „Zespół teatralny jako mit: Wokół książki «Czy tylko Reduta?»”, Pamiętnik Teatralny, 69(2), s. 267–276. doi: 10.36744/pt.453.

Autorzy

Paweł Płoski 
pawel.ploski@e-at.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-7608-2856

Statystyki

Abstract views: 247
PDF downloads: 175


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Paweł Płoski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.