Nireńska: o kruchości archiwum i ciele tańczącym tu i teraz

Katarzyna Bojarska

kabojarska@gmail.com
Uniwersytet SWPS w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7872-5763

Abstrakt

Punktem wyjścia do refleksji nad możliwością biografii kobiety – artystki – ocalałej z Zagłady jest zestawienie dwóch projektów będących próbą zmierzenia się z historią życia i sztuką Poli Nireńskiej, które weszły do obiegu mniej więcej w tym samym czasie. Jednym z nich jest projekt artystyczny: współpraca choreografki, tancerki i artystki wizualnej – Druga natura Grzywnowicz / Siniarska / Wolińska, drugim zaś reportaż biograficzny Weroniki Kostyrko zatytułowany Tancerka i Zagłada. Historia Poli Nireńskiej. Autorka rekonstruuje założenia obu projektów, sposób, w jaki traktują one Nireńską, i stawia zasadnicze pytania o sens biografii dziś, uwzględniając najnowsze rozpoznania zarówno z pola pisarstwa biograficznego, jak i z teorii traumy i badań nad Zagładą.


Słowa kluczowe:

Pola Nireńska, taniec nowoczesny, biografia, kobieta, sztuka, Zagłada

Berendt, Z. (2020). Doświadczenie w sieci relacji: „Druga natura” Karoliny Grzywnowicz i Agaty Siniarskiej (tekst niepublikowany).
  Google Scholar

Faber, R. (2019). Ghosts of the Past: The Creation of Pola Nirenska’s Holocaust Tetralogy. Dance Today, 36. https://www.israeldance-diaries.co.il/wp-content/uploads/2019/09/DT3_nirenska.pdf
  Google Scholar

Felman, S. (1993). What Does a Woman Want? Reading and Sexual Difference. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
  Google Scholar

Hirsch, M., & Spitzer, L. (2011). Vulnerable Lives: Secrets, Noise, Dust. Profession, 51–67. https://doi.org/10.1632/prof.2011.2011.1.51
DOI: https://doi.org/10.1632/prof.2011.2011.1.51   Google Scholar

Obarska, M. (2019). Rośliny i przemoc: Artystki o spektaklu "Druga natura". https://culture.pl/pl/artykul/jakie-jest-cialo-tanca-modern-artystki-o-spektaklu-inspirowanym-biografia-poli-nirenskiej
  Google Scholar

van Sant, G., & Haynes, T. (2016). Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (P. Mościcki, tłum). Widok, 12. https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/12-auto-foto-biografie/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles
DOI: https://doi.org/10.36854/widok/2016.13.816   Google Scholar

Szmit, O. (2015). Biografistki. Tygodnik Powszechny, 42. https://www.tygodnikpowszechny.pl/biografistki-30627
  Google Scholar

Rich, A. (1983). When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision (1971). In J. C. Oates (ed.), First person singular: writers on their craft. Princeton-New York: Ontario Review Press.
  Google Scholar

Steedman, C. (2002). Dust: The Archive and Cultural History. New York: Rutgers University Press.
  Google Scholar

Szymajda, J. (red.). (2017). Polskie artystki awangardy tanecznej: Historie i rekonstrukcje. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Adama Mickiewicza.
  Google Scholar

Żarek-Horodyska, E. (2018). Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku. Autobiografia, 2, 165-185.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-11-11

Cited By / Share

Bojarska, K. (2020) „Nireńska: o kruchości archiwum i ciele tańczącym tu i teraz”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 209–224. doi: 10.36744/pt.508.

Autorzy

Katarzyna Bojarska 
kabojarska@gmail.com
Uniwersytet SWPS w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-7872-5763

Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN (2008-2019). Stypendystka Junior Fulbright Research Grant na Cornell University, oraz Fulbright Visiting Scholar na University of Illinois at Chicago; NPRH, NCN (indywidualnie i grupowo), aktualnie prowadzi badania w ramach projektu Horizon2020 RePast - Revisiting the Past, Anticipating the Future project. Autorka artykułów i przekładów zainteresowana relacjami i współzależnościami sztuki współczesnej, literatury, historii i psychoanalizy. Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (2012). Autorka przekładów m.in. Pamięci wielokierunkowej Michaela Rothberga (2016), redaktorka książki Ernsta van Alphena Krytyka jako interwencja: sztuka, pamięć, afekt (2019). Współzałożycielka i redaktorka pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” www.pismowidok.orgStatystyki

Abstract views: 268
PDF downloads: 162


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Katarzyna Bojarska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.