Pretekstem Jaremianka: O biografii, reportażu biograficznym i nie tylko

Bernadetta Darska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2531-0905

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę krytycznego namysłu nad publikacją Agnieszki Daukszy Jaremianka. Biografia w kontekście współczesnych tendencji w biografistyce. Najważniejsze poruszane wątki to: obecność autora biografii w tekście, osobisty charakter refleksji biograficznej, pytanie o granicę między biografią a reportażem biograficznym oraz związki analizowanej pracy z herstorią.

Słowa kluczowe:

Maria Jarema, biografia, reportaż biograficzny, granice gatunków, herstoria

Dauksza, A. & Szostak, N. (2020). Mówili mi, że Jaremianka wszystko przegrała i że nie warto o niej pisać (Rozmowa). Gazeta Wyborcza, 22.09. https://wyborcza.pl/7,75517,26321262,mowili-mi-ze-jaremianka-wszystko-przegrala-i-nie-warto-o-niej.html?disableRedirects=true
  Google Scholar

Dauksza, A. (2019). Jaremianka: Biografia. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Dauksza, A., & Małochleb, P. (2019). Artystka niezawłaszczona (Rozmowa). Przekrój, 23. 06. https://przekroj.pl/kultura/artystka-niezawlaszczona-paulina-malochleb
  Google Scholar

Furmanik-Kowalska, M. (2020). Jarema – awangardowa feministka? Obraz artystki w biografii Agnieszki Daukszy. Kultura Liberalna, 37. https://kulturaliberalna.pl/2020/08/25/magdalena-furmanik-kowalska-recenzja-agnieszka-dauksza-jaremianka/
  Google Scholar

Kaczorowski, A. (2020). Wypowiedź. https://www.nagrodajuliusz.pl/?news=19634
  Google Scholar

Poskuta-Włodek, D. (2020). Jaremianka: Kompozycja. Didaskalia, 156. https://didaskalia.pl/pl/artykul/jaremianka-kompozycja
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-11-11

Cited By / Share

Darska, B. (2020) „Pretekstem Jaremianka: O biografii, reportażu biograficznym i nie tylko ”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 199–208. doi: 10.36744/pt.513.

Autorzy

Bernadetta Darska 
https://orcid.org/0000-0003-2531-0905

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, krytyczka literacka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. W latach 2002-2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Laureatka PIK-owego Lauru, nagrody Polskiej Izby Książki za najciekawszą prezentację książki i promocję czytania w internecie (2019). Autorka dziewięciu książek, m.in. o współczesnym reportażu. Prowadzi blog: „Nowości książkowe” – www.bernadettadarska.blogspot.comStatystyki

Abstract views: 179
PDF downloads: 171


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Bernadetta Darska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.