Trzydzieści ton polskiej, polskiej literatury queerowej


Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Dezorientacje: Antologia polskiej literatury queer (Warszawa 2020). Autor omawia ideowe założenia tomu oraz jego zawartość, komentując zwłaszcza wybór fragmentów tekstów teatralnych. Zwraca uwagę na nieco anachroniczne wykorzystanie metodologii queer studies, zawężające ją do analizy modeli (homo)seksualności. Doceniając edytorski trud redaktorów i akcentując potrzebę tego typu inicjatyw w polskiej kulturze, proponuje drobne przesunięcia w podejściu do literatury mniejszościowej, które mogłyby pomóc zdekonstruować tradycyjne sposoby ustanawiania historii literatury i kultury.


Słowa kluczowe

tożsamość; queer; seksualność; nienormatywność; historia literaturyAmenta, Alessandro, Tomasz Kaliściak i Błażej Warkocki, red. Dezorientacje: Antologia polskiej literatury queer. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020.

Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge, 1993.

Duggan, Lisa. Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy. Boston: Beacon Press, 2003.

Foucault, Michel. Historia seksualności. T. 1–3. Tłumaczenie Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.

Halberstam, Jack. Female Masculinity. Durham: Duke University Press, 1998.

Halberstam, Jack. Przedziwna sztuka porażki. Tłumaczenie Mikołaj Denderski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.

Muñoz, José Esteban. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press, 2009.

Pollock, Griselda. Differencing the Canon: Feminism and the Writing of Art Histories. London: Routledge, 1999.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkley: University of California Press, 1990.

Spade, Dean. Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law. Durham: Duke University Press, 2011

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-08


Stępniak, G. (2021) „Trzydzieści ton polskiej, polskiej literatury queerowej”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 203-212. doi: 10.36744/pt.812.

Grzegorz Stępniak 
https://orcid.org/0000-0002-5765-3657

Doktor nauk humanistycznych, autor rozprawy doktorskiej poświęconej queerowym implikacjom dzieciństwa, dorosłości i starości w amerykańskim performansie i kinie niezależnym, ukończył Wiedzę o Teatrze i Dramatologię UJ oraz dramaturgię w Instytucie Teatralnym. Studiował na Uniwersytecie w Pittsburghu, w School of Theatre, Film and Television na UCLA w Los Angeles oraz na American and Ethnicity Studies Department na University of Southern California, pod kierunkiem Judith „Jacka” Halberstam. Trzykrotny stypendysta japońskiej Fundacji SYLFF i Ministra Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe obejmują gender i queer studies, studią nad rasą oraz amerykański performans, film, teatr i telewizję. Autor książki Sztuka życia inaczej. Ustanawianie queerowego czasu i przestrzeni (Kraków, 2017).Łączna liczba odsłon: 152
Łączna liczba pobrań PDF: 117


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.