Od redakcji
Słowa kluczowe

communitas; teatrPobierz

Opublikowane : 2021-10-13


-, - (2021) „Od redakcji”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 7. Dostępne na: https://www.czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/968 (Udostępniono: 7grudzień2021).

- -  pamietnik.teatralny@gmail.com

Łączna liczba odsłon: 25
Łączna liczba pobrań PDF: 44


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.