RADA NAUKOWO-REDAKCYJNA

 

prof. dr hab. Janusz Degler, Uniwersytet Wrocławski (prof. emerit.) (PL)
prof. Majya Harbuzyuk, Львівський національний університет імені Івана Франка (UKR)
prof. Beth Holmgren, Duke University, Trinity College of Arts & Sciences (USA)
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski (PL)
prof. dr hab. Jarosław Komorowski, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. dr hab. Edward Krasiński, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. dr hab. Lidia Kuchtówna, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. Bojana Kunst, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Justus-Liebig University Giessen (DE)
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (PL)
prof. dr hab. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (prof. emerit.) (FR)
prof. dr hab. Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński (prof. emerit.) (PL)
prof. Jane Milling, University of Exeter (GB)
prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (prof. emerit.) (PL)
prof. dr hab. Lech Sokół, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. Meike Wagner, Stockholm University (SE)

ROLA RADY NAUKOWO-REDAKCYJNEJ
Rada pełni rolę konsultacyjną w kształtowaniu koncepcji merytorycznej kwartalnika.
Członkowie rady na prośbę redakcji opiniują nadesłane teksty niezależnie od recenzentów.