Tajemnice biografii Anny Lampel

Dorota Samborska-Kukuć

dorota.samborska@filologia.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1943-6694

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest Annie ze Stieglerów Lampel, aktorce pochodzenia austriackiego, występującej na scenie przez dwie ostatnie dekady XVIII wieku. Od 1789 grała w teatrze lwowskim, najpierw Franza Bulli, potem Wojciecha Bogusławskiego, z którym była też związana prywatnie. Kiedy w 1799 opuścił Lwów, pojechała za nim do Warszawy. Zmarła w 1800 w Kaliszu, a okoliczności jej śmierci nie są znane. Wzmianki o artystce pojawiają się w publikacjach Jerzego Gota (Na wyspie Guaxary, 1971) i Zbigniewa Raszewskiego (Bogusławski, 1982). Dotychczasowe ustalenia biograficzne uporządkowano i uzupełniono informacjami m.in. z metrykaliów, przywołano akt zgonu artystki, skomentowano mowę funeralną księdza Jana Dębskiego. Odnaleziony akt zgonu Ewy Lampel, zmarłej w 1855 w Warszawie, urodzonej w 1800 w Kaliszu, skłania – zwłaszcza w połączeniu z sugestiami Raszewskiego – do postawienia hipotezy, że była ona dzieckiem Anny Lampel i Bogusławskiego, a matka zmarła w połogu.


Słowa kluczowe:

Anna Lampel, Wojciech Bogusławski, teatr we Lwowie 1789-1799

Bogusławski, W. (1895). Korespondencja Wojciecha Bogusławskiego (S. Schnürr-Pepłowski, red.). Tygodnik Ilustrowany, 34.
  Google Scholar

Bogusławski, W. (1965). Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.
  Google Scholar

Dębski, J. N. (1801). Mowa Żałobna na Pogrzebie Jmc Pani Anny Lampel (...) miana przez (...) w Kaliszu w Kościele X.X. Kanoników Regularnych St. Augustyna Dnia 23 Sierpnia 1800. Kalisz: Drukarnia Mehwalda.
  Google Scholar

Elsner, J. (1957). Sumariusz moich utworów muzycznych: z objaśnieniami o czynnościach i działaniach moich jako artysty muzycznego (K. Lubomirski przeł., A. Nowak-Romanowicz red.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
  Google Scholar

Got, J. (1971). Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  Google Scholar

Kaszyński, S. (red.) (1972). Teatralia kaliskie: Materiały do dziejów sceny kaliskiej (1800-1970). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
  Google Scholar

Małkowska, H. (1976). Teatr mojego życia. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
  Google Scholar

Nowaczyk, H. (1989). Świat jest teatrum powszechne. Południowa Wielkopolska, 5.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1982). Bogusławski. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1990). Trudny rebus: Studia i szkice z historii teatru. Wrocław: Wiedza o Kulturze.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-11-11

Cited By / Share

Samborska-Kukuć, D. (2020) „Tajemnice biografii Anny Lampel”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 171–180. doi: 10.36744/pt.27.

Autorzy

Dorota Samborska-Kukuć 
dorota.samborska@filologia.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0002-1943-6694

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego; historyk literatury, kresoznawca, genealog, biograf. Zajmuje się – jako literaturoznawca – przede wszystkim dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami pogranicznymi oraz – jako genealog – rekonstruowaniem i korygowaniem biografii głównie postaci i rodzin związanych z literaturą.Statystyki

Abstract views: 173
PDF downloads: 103


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Dorota Samborska-Kukuć

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.