Returning the Other

Maiia Harbuziuk

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
https://orcid.org/0000-0002-6215-9477

Abstrakt

Autorka recenzuje monografię Natalii Jakubowej Irena Solska: Ciężar niezwykłości (Moskwa 2019) stanowiącą efekt przeszło dziesięcioletnich badań. Jakubowa podkreśla, że przeszłość jest dla niej „otwartym projektem”, do którego można (i trzeba) wracać wielokrotnie. Jej książkę należy traktować jako tego rodzaju „bramę do przeszłości”. Przedmiotem badań stała się twórcza i życiowa droga Solskiej, temat zaś został określony jako „ciężar niezwykłości” osobowości aktorki. Jakubowa podejmuje problem społecznych stereotypów narosłych wokół aktorki, zwłaszcza powszechnego w polskiej kulturze podtrzymywania mitu Solskiej jako „kobiety demonicznej”. Dlatego głównym celem studium jest interpretacja źródeł, kwestionowanie stereotypów i przekraczanie dotychczasowych modeli reprezentacji. Interdyscyplinarne założenia pracy pozwalają ująć losy aktorskiej gwiazdy w kontekście dynamiki złożonych zmian społeczno-politycznych, społeczno-kulturowych, estetyczno-technologicznych i ideologiczno-emancypacyjnych od końca XIX wieku do późnych lat trzydziestych XX wieku. (Przeł. E. Partyga)

Słowa kluczowe:

Irena Solska, biografia aktorki, polska aktorka, kobiety w historii teatru

Kuchtówna, L. (1980). Irena Solska. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Lotman, Y. (1985). Biografiya – zhivoye litso. Novyy mir, 2, 228–236.
  Google Scholar

Poskuta-Włodek, D. (2015). Zmowa kobiet? Inscenizacje feministyczne w polskim teatrze
  Google Scholar

dwudziestolecia międzywojennego. Przestrzenie Teorii, 11, 105–120. https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.7
DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.7   Google Scholar

Scott, J. W. (2001). Women’s History. In P. Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing
  Google Scholar

(pp. 43–70). Cambridge: Penn State University Press.
  Google Scholar

Showalter, E. 1981. Feminist Criticism in the Wilderness. Critical Inquiry, 8(2), 179–205
DOI: https://doi.org/10.1086/448150   Google Scholar

Yakubova, N. O. (2019). Irena Sol’skaya. Bremya neobychnosti: Monografiya, Moskva: GITIS.
  Google Scholar


Opublikowane
2020-11-11

Cited By / Share

Harbuziuk, M. (2020) „Returning the Other”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 225–237. doi: 10.36744/pt.465.

Autorzy

Maiia Harbuziuk 
https://orcid.org/0000-0002-6215-9477

Dr hab., docent w Katedrze Teatrologii i Sztuki Aktorskiej Wydziału Kultury i Sztuk Pięknych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Redaktor naczelna czasopisma teatrologicznego „Proscaenium”. Zainteresowania naukowe: teatralne relacje ukraińsko-polskie, dzieje teatrów lwowskich, badania szekspirowskie, studia porównawcze, studia postkolonialne.
https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=Harbuziuk
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/harbuzyuk-majya-volodymyrivnaStatystyki

Abstract views: 188
PDF downloads: 154


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Maya Harbuzyuk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.