2022: NAJNOWSZE ARTYKUŁY



Publikujemy tu wybrane artykuły przeznaczone do druku w kolejnych zeszytach „Pamiętnika Teatralnego”. Można je cytować, podając datę publikacji online oraz DOI. Po włączeniu artykułu do zeszytu zmieni się numeracja stron.


Historie lokalne

Prezentacje

Daniel W. Pratt
opublikowano: 2022-05-17