O szczodrości: Wspomnienie o Ewie Guderian-Czaplińskiej (1962–2020)


Abstrakt

Autorka wspomina Ewę Guderian-Czaplińską (1962-2020), badaczkę teatru, która przez całą karierę akademicką związana była z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność naukowa Guderian-Czaplińskiej została opisana w kolistych układach powracających w jej twórczości pięciu kręgów tematycznych: syntetycznie i problemowo ujętej historii polskiego dramatu (w szczególności komedii), twórczości teatralnej i krytycznej polskiej emigracji po 1939, dziejów awangardy międzywojennej, historii kultury teatralnej Poznania oraz interpretacji dramatu polskiego. Obraz działalności recenzenckiej Guderian-Czaplińskiej, chętnie i z pasją podejmującej dialog z aktualną sztuką teatru, dopełnia wspomnienie jej pracy w jury konkursów oraz warsztatów teatralnych dla studentów. Autorka ukazuje też charyzmatyczną osobowość badawczą Guderian-Czaplińskiej i analizuje jej podejście do tekstów i przedstawień, podkreślając ostrość widzenia połączoną z dialogicznością oraz wielopoziomowość i wieloplanowość lektury.


Słowa kluczowe

Ewa Guderian-Czaplińska

Guderian-Czaplińska, E. (1993a). "Alte Garde" Mieczysława Lurczyńskiego. Dialog, 6, 89–93.

Guderian-Czaplińska, E., & Kalemba-Kasprzak, E. (red.). (1993b). Zobaczyć poetę: Materiały konferencji Twórczość Tadeusza Różewicza (UAM Poznań, 4–6 XI 1991). Poznań: Zakład Teatru i Filmu UAM.

Guderian-Czaplińska, E., & Kalemba-Kasprzak, E. (1995). Teatr poety. W: P. Czapliński, P. Śliwiński, & E. Wiegandt (red.), Czytanie Herberta (s. 196–211). Poznań: Zakład Poetyki Historycznej UAM.

Guderian-Czaplińska, E. (1996a). Awangardowe Gołębie Jalu Kurka. Dialog, 3, 139–149.

Guderian-Czaplińska, E. (1996b). Historia i współczesność. W: E. Wąchocka (red.), Od symbolizmu do post-teatru. Warszawa: Fundacja Astronomii Polskiej.

Guderian-Czaplińska, E. (1996c). Wariacje dantejskie Jalu Kurka. Dialog, 11, 169–179.

Guderian-Czaplińska, E. (1997a). Kurek pacyfista. Dialog, 8, 94–103.

Guderian-Czaplińska, E. (1997b). Ptasie dramaty. W: D. Ratajczakowa, & B. Judkowiak (red.), Igraszki trafu, teatru i tematów: Drobne scherza i scherzanda naukowe (s. 85–94). Poznań: Wydawnictwo Polinfo.

Guderian-Czaplińska, E. (1998a). Bardzo miła wielka fikcja, czyli o sytuacji aktora w polskim teatrze emigracyjnym. Poznańskie Studia Polonistyczne, 5, 67–83.

Guderian-Czaplińska, E. (1998b). Emigracyjna krytyka teatralna. W: E. Kalemba-Kasprzak, & D. Ratajczak (red.), Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław: Wiedza o kulturze.

Guderian-Czaplińska, E. (1998c). Stan badań nad dramatem i teatrem emigracyjnym (po roku 1939). W: E. Kalemba-Kasprzak, & D. Ratajczak (red.), Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław: Wiedza o kulturze.

Guderian-Czaplińska, E. (1998d). Szara strefa awangardy. Wrocław: Wiedza o kulturze.

Guderian-Czaplińska, E. (1998e). Tadeusz Orłowicz. Pamiętnik Teatralny, 1–2, 225–259.

Guderian-Czaplińska, E. (1999). Historia? to ja. „Ruy Blas” Wiktora Hugo. W: D. Ratajczakowa, & I. Kiec (red.), Na schodach Klio: Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.

Guderian-Czaplińska, E. (2000). Do trzech razy sztuka: o międzywojennych dyrekcjach Teatru Polskiego. W: K. Kurek (red.), Twierdza i teatr: 125 lat Teatru Polskiego w Poznaniu - Księga jubileuszowa, Poznań: Teatr Polski.

Guderian-Czaplińska, E. (2001). Sąsiedzi: O dramacie Zbigniewa Herberta „Drugi pokój”. W: J. Ciechowicz, & Z. Majchrowski (red.), Dramat polski Interpretacje: Część 2 - Po 1918 (s. 205-217). Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Guderian-Czaplińska, E. (2003). Album teatralne: Artyści poznańskich scen 1918–1939. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.

Guderian-Czaplińska, E. (2004). Teatralna Arkadia: poznańskie teatry dramatyczne 1918–1939. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Guderian-Czaplińska, E. (2012). Po-twarz mitu. Didaskalia, 109–110, 119–122. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/197554,druk.html

Guderian-Czaplińska, E. (2013a). Lecture-performance: prawda ekranu. W: E. Guderian-Czaplińska, & K. Kurek (red.), Ko-mediana: Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej (s. 349–360). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.

Guderian-Czaplińska, E. (2013b). Połknięty czas: stare kobiety w dramatach Tadeusza Różewicza. Pamiętnik Teatralny, 3–4, 105–118.

Guderian-Czaplińska, E. (2017a). Komuna P(a)ryska. Didaskalia, 138, 82–86. http://archiwum.didaskalia.pl/pdf/138_guderian-czaplinska.pdf

Guderian-Czaplińska, E. (2017b). Śledcze przyjemności. W: E. Guderian-Czaplińska, & K. Kurek (red.), Teatralne przyjemności: prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Kalembie-Kasprzak (s. 61–70). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.

Guderian-Czaplińska, E., & Leyko, M. (red.). (2018). Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej: wybór tekstów źródłowych. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Guderian-Czaplińska, E. (2020). Koniec krytyki towarzyszącej, Dialog, 2, 216–225. http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/koniec-krytyki-towarzyszacej

Pobierz

Opublikowane : 2020-05-12


Ratajczakowa, D. (2020) „O szczodrości: Wspomnienie o Ewie Guderian-Czaplińskiej (1962–2020)”, Pamiętnik Teatralny, 69(1), s. 193-204. doi: 10.36744/pt.245.

Dobrochna Ratajczakowa 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym" i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w "Pamiętniku Teatralnym" należy wyraźnie to zaznaczyć.