Splot czasów: Teatr, performans i odtworzenia


Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie dyskusji na temat performansu i archiwum oraz relacji między nimi na podstawie polskich tłumaczeń książek Rebecki Schneider Pozostaje performans (Kraków 2020; wyd. org. Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, Routledge 2011) i Diany Taylor Performans (Kraków 2018; wyd. org. Performance, Duke University Press 2016). Centralnym wątkiem jest refleksja nad sposobem ujęcia czasu i cielesności w koncepcji Schneider, co umożliwia uwypuklenie różnic w podejściu do ontologii performansu w pracach obu autorek.


Słowa kluczowe

performans; archiwum; czasowość; odtworzenie; reenactmentBal, Mieke. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: Krótki przewodnik. Tłumaczenie Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.

Heidegger, Martin. „Czas i bycie”. Tłumaczenie Janusz Mizera. W: Ku rzeczy myślenia tłumaczenie Krzysztof Michalski, Janusz Mizera i Cezary Wodziński, 5–35. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.

Koselleck, Reinhart. Warstwy czasu: Studia z metahistorii. Tłumaczenie Krystyna Krzemieniowa i Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.

Schneider, Rebecca. „Performans pozostaje”. Tłumaczenie Dorota Sosnowska. W: RE//MIX: Performans i dokumentacja, redakcja Tomasz Plata i Dorota Sajewska, 20–35. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

Schneider, Rebecca. Pozostaje performans. Tłumaczenie Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020.

Skarga, Barbara. „Metafizyka obecności a metafizyka śladu”. W: Ślad i obecność, 29–54. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham: Duke University Press, 2003.

Taylor, Diana. „Archiwum i repertuar: performanse i performatywność: PerFORwhat studies?” Tłumaczenie Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Didaskalia, nr 120 (2014): 22–38.

Taylor, Diana. Performans. Tłumaczenie Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Kraków: Universitas, 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-08


Ratajczakowa, D. (2021) „Splot czasów: Teatr, performans i odtworzenia”, Pamiętnik Teatralny, 70(3), s. 189-202. doi: 10.36744/pt.836.

Dobrochna Ratajczakowa 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8073-4869

Prof. dr hab., teatrolożka i dramatolożka, autorka wielu książek i prac redakcyjnych, około 200 studiów i artykułów. Zajmuje się teatrem i dramatem XVIII, XIX, XX i XXI wieku oraz badaniem dynamicznych relacji teatralno-kulturowych. Twórczyni poznańskiej teatrologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez wiele lat kierowała Zakładem Dramatu i Teatru, a później Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk. Autorka m.in. W krysztale i w płomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze (Wrocław, 2006); Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych (Poznań, 2015).Łączna liczba odsłon: 78
Łączna liczba pobrań PDF: 69


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.