Tom 68 Nr 3/4 (2019): Teatr Jana DormanaJan Dorman (1912–1986) należy do grona tych polskich artystów drugiej połowy XX wieku, którzy „konsekwentnie i bezkompromisowo poszukiwali nowego teatru” (Tadeusz Kudliński). Jako twórca teatru autorskiego zrealizował go najpełniej w przedstawieniach Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, ale także na innych scenach lalkowych i dramatycznych. Jego spektakle zmieniały polski teatr lalek oraz kreowały nowatorski teatr dla dzieci i młodzieży, w którym widz zyskiwał możliwość doświadczania i współtworzenia dzieła scenicznego jako zdarzenia tu i teraz.
Monograficzny zeszyt powstał dzięki projektowi „Dorman. Archiwum otwarte”, realizowanemu w latach 2016–2019 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Jego cel to badawcza refleksja nad twórczością teatralną Dormana ze szczególnym uwzględnieniem nieopisanej dotąd ostatniej dekady (1977–1986), popularyzacja i rozwinięcie praktyk Dormanowskiej pedagogiki teatralnej, realizacja działań artystycznych inspirowanych jego dokonaniami oraz opracowanie, digitalizacja i udostępnienie archiwum.

„Pamiętnik Teatralny” LXVIII zeszyt 3–4 (271–272) redagowali:
Jarosław Komorowski (redaktor naczelny), Anna Chojnacka, Patryk Kencki (sekretarz redakcji), Agnieszka Koecher-Hensel, Emilia Olechnowicz, Ewa Partyga
Skład i łamanie: Katarzyna Płońska
Przekład streszczeń na język angielski: Piotr Szymor


Rozprawy i artykuły

Marzenna Wiśniewska
7-12
opublikowano: 2019-12-18
Ewa Tomaszewska, Marzenna Wiśniewska
13-140
opublikowano: 2019-12-18
Magdalena Figzał-Janikowska
141-160
opublikowano: 2019-12-18
Justyna Biernat
181-195
opublikowano: 2019-12-18
Magdalena Rewerenda
196-212
opublikowano: 2019-12-18
Hubert Michalak
213-233
opublikowano: 2019-12-20
Marzenna Wiśniewska
234-258
opublikowano: 2019-12-19