Tom 69 Nr 4 (2020):Doświadczenie kryzysu prowokuje zazwyczaj nowe pytania o społeczną rolę sztuki. Blok tematyczny Teatr – Kryzys – Społeczeństwo otwieramy teoretycznym szkicem, w którym analiza strukturalnych związków sztuki teatru i sztuki emblematu staje się punktem wyjścia koncepcji emblematu jako medium społecznego oddziaływania teatru na najdalszy dystans. Tematem dwóch artykułów o sposobach reagowania narodowych i lokalnych scen i zespołów na kryzysy wywołane epidemią cholery w 1854 w Monachium oraz pandemią Covid-19 w 2020 w Polsce są nie tylko wyzwania, jakim musi sprostać teatr w trudnych czasach, lecz także różne możliwości powiązania praktyk i teorii artystycznych z dyskursem medycznym. Kryzys uchodźczy i migracyjny jest z kolei katalizatorem rozważań o przemianach scen migranckich i postmigranckich w Niemczech i o kluczowej roli teatru postmigranckiego w redefiniowaniu praktyk teatralnych i performatywnych tak, by stały się istotnym elementem życia publicznego.

W dziale Rozprawy i artykuły ogłaszamy prace podejmujące próbę zrealizowania postulatów badaczy dziewiętnastowiecznego teatru: precyzyjne studium palimpsestowego egzemplarza teatralnego Zbójców Schillera, którego pierwszą warstwę stanowi tłumaczenie Jana Nepomucena Kamińskiego, oraz artykuł formułujący istotne pytania historiograficzne dzięki krytycznej analizie dokumentów i opracowań dotyczących legendarnej warszawskiej premiery Hamleta w 1871.

W dziale Prezentacje temat społecznej roli teatru powraca w recenzjach książek Grzegorza Niziołka, Tomasza Kubikowskiego, Davida Wilesa i Piotra Dobrowolskiego, a wątek migracyjny w recenzji Teatrów londyńskich Tymona Terleckiego.

Na okładce: Tomasz Treter, Symbolica vitae Christi meditatio, Brvnsbergae 1612: typis Geor. Schönfels, s. 178.


Teatr – Kryzys – Społeczeństwo

Tomasz Kubikowski
7-38
opublikowano: 2020-12-31
Katarzyna Kułakowska, Katarzyna Kalinowska, Olga Drygas, Michał Bargielski
63-84
opublikowano: 2020-12-31
Karolina Prykowska-Michalak, Eliza Szymańska
85-102
opublikowano: 2020-12-31
Rozprawy i artykuły

Halina Waszkiel
131-157
opublikowano: 2020-12-29
Prezentacje

Ruthie Abeliovich
161-170
opublikowano: 2020-12-31
Małgorzata Szpakowska
171-180
opublikowano: 2020-12-31
Piotr Dobrowolski
181-192
opublikowano: 2020-12-31
Iwona Kurz
193-202
opublikowano: 2020-12-31
Diana Poskuta-Włodek
203-214
opublikowano: 2020-12-29